افشای خرابکاری هسته ای آمریکا علیه ایران

دادگاهی در آمریکا یک مامور سازمان جاسوسی آمریکا(سیا) را به دلیل افشای اطلاعات پروژه خرابکاری در برنامه هسته‌ای ایران مجرم شناخت. این پرونده یکی از بی‌سابقه‌ترین سندهای تلاش آمریکا برای خرابکاری علیه پرونده هسته‌ای ایران است.