نظر احمد توکلی درباره رابطه با آمریکا

دکتر احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی میهمان پنجمین قسمت ویدئوی سه‌دقیقه ای «دونقطه» شد. وی در این ویدئو به بیان دیدگاه های خود پیرامون راه‌حل اصلی مشکلات کشور پرداخت.
«دونقطه» در قالب مقاله ای تصویری در گفتگو با کارشناسان مختلف به بیان نقطه نظرات ایشان پیرامون مسئله توافق هسته ای می پردازد.