نواختن پیانو در شورش ترکها

300
29 آذر 1394

میدان تقسیم از دیشب تا به امروز صحنه تظاهرات و درگیری بود در این میان یک نوازنده پیانو برای معترضان در حال نواختن موسیقی است و معترضان را به آرامش دعوت می کند.

فیلمنواختن پیانوترکهانوازنده پیانوموسیقی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x