چرخیدن برزیلی ها به دور آتش برای رهایی از جام جهانی!

145
29 آذر 1394

حدود دویست هزار تظاهر کننده روز دوشنبه در خیابان های بزرگترین شهرهای برزیل در اعتراض به خدمات عمومی ضعیف در این کشور ، خشونت پلیس و فساد دولتی تظاهرات کردند.

فیلمجام جهانیبرزیلتظاهراتاعتراض

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x