نخست وزیر ما کاری نکرده است

184
29 آذر 1394

برای دومین شب پیاپی رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه در جمع هواداران خود در استانبول حاضر شد. هواداران می گفتند نخست وزیر ما کاری نکرده است. پارک بهانه است. و ماجرای درختان در کار نیست.

فیلمنخست وزیراردوغانوزیر ترکیهاستانبول

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x