رئیس جمهور نگران در تلویزیون، معترضان خشمناک در خیابان

193
29 آذر 1394

هشتاد شهر برزیل همچنان صحنه اعتراضات مردمی است. تعداد معترضان خیابانی در برزیل از یک میلیون نفر تجاوز کرده است. معترضان علیه فساد و نقصهای موجود در خدمات عمومی در خیابان هستند.

فیلمرئیس جمهورتلویزیونبرزیلفساد

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x