چرا به پوشاک ایرانی رغبت نشان نمی دهیم؟

194
29 آذر 1394

ابوالقاسم شیرازی رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک و لباس تهران برای بررسی علل عدم تمایل مصرف کنندگان به پوشاک تولید داخل، مهمان خبرآنلاین بود

فیلمپوشاک ایرانیابوالقاسم شیرازیرئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگانتهران

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x