چرا به پوشاک ایرانی رغبت نشان نمی دهیم؟

ابوالقاسم شیرازی رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک و لباس تهران برای بررسی علل عدم تمایل مصرف کنندگان به پوشاک تولید داخل، مهمان خبرآنلاین بود