كدام چهره مشهور قصد حضور در انتخابات مجلس را دارد؟

154
29 آذر 1394

با اینکه هنوز تا انتخابات دهمین دوره مجلس حدود ۱۰ ماه دیگر باقی مانده است اما بسیاری از اشخاص، احزاب و گروههای سیاسی از هم اکنون در حال برنامه ریزی برای ورود به انتخابات اسفندماه و کسب کرسی های سبز بهارستان هستند.

فیلمانتخابات مجلساحمدی نژادروحانیخاتمیفتنه

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x