تصاویری از وضعیت کشتی نجات ایران

خبرنگار شبکه العالم مستقر در کشتی حامل کمک های جمهوری اسلامی ایران برای مردم یمن، گفت که این کشتی هم اکنون به حرکت خود در آب های بین المللی در مجاورت استان حضرموت یمن ادامه خواهد داد و سه روز دیگر برای تخلیه محموله خود، در بندر الحُدیده لنگر خواهد انداخت. وی همچنین به نقل از مسئولان کشتی، شایعات منتشر شده مبنی بر اینکه این کشتی به سواحل ایران بازخواهد گشت یا به جیبوتی خواهد رفت را تکذیب کرد.