گفتگوی زنده تلویزیونی رییس جمهوری

159
29 آذر 1394

ساعتی پیش گفتگوی زنده تلویزیونی دکتر روحانی از شبکه یک سیما، با جمله «به نام خدای خردمندان و امیدواران» و بخش هایی از سخنان مقام معظم رهبری و رئیس جمهور آغاز شد. http://www.khabaronline.ir/detail/۴۴۲۵۴۵/multimedia/movie

فیلمرییس جمهوریدکتر روحانیسخنان مقام معظم رهبریرئیس جمهور

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x