ر. اعتمادی چرا ر. اعتمادی شد؟

226
29 آذر 1394

اگرچه بسیاری ر.اعتمادی را با داستان های عاشقانه می شناسند اما بخش اعظمی از زندگی او به روزنامه نگاری گذشته است. او یکی از روزنامه نگاران «اطلاعات» و سردبیر مجله «جوانان» بود. در این بخش از مصاحبه، او از این که چرا عنوان ر.اعتمادی را برای خود انتخاب کرد می گوید.

فیلمداستان های عاشقانهاطلاعات

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x