کار دستی - ساخت گاو

در این برنامه قصد داریم برای شما روش ساخت گاور را با کاغذ آموزش دهیم و ابتدا وسایل لازم قیچی و مقوا رنگی و مشکی و قیچی و چسب مایع و چشم مصنوعی و بشقاب یک بار مصرف و ابتدا یک ظرف یک بار مصرف تهیه کرده و سپس چشم ها را درون آن چسبانده و یک بیضی بریده و داخل ظرف قرار داده و روی آن دهان می کشیم و دو مثلت برای گوش آن بریده و داخل ظرف قرار می دهیم و خوب می چسبانیم و برای شاخ های گاو مانند شکل دو مثلث نوک تیز بریده و برای شاخ آن درون ظرف می چسبانیم و به همین راحتی کاردستی گاو ما آماده است و امیدوارم خوشتان آمده باشد .