کار دستی - ساخت قورباغه

در این برنامه قصد داریو روش ساخت قورباغه کاغذی را به شما عزیزان آموزش دهیم و ابتدا وسایل مورد نیاز این کاردستی زیبا عبارت هستند از چسب و کاغذ رنگی و قیچی و ماژیک و ابتدا روی یک کاغذ سبز دایره ای کشیده آن را قیچی می کنیم و سپس و بعد روی کاغذ دیکه شکل دست خود را کشیده و قیچی کرده و دو تا آماده کنید و سپس دست ها را روی دایره مانند شکل بچسبانید و سپس روی کاغذ سفید دو چشم بزرگ بکشید و با قیچی ببرید و با ماژیک پلک های قورباغه را طراحی کنید و بعد چشم ها را روی دایره بچسبانید و بعد دماغ و دهان قورباغه را بکشید و حالا کاردستی زیبای قورباغه آماده شده و امیدوارم خوشتان آمده باشد .