ویدئو / وحشت نكنید ؛ این مرتفع ترین و سریع ترین ترن دنیا است

همشهری آنلاین: این ترن هوایی که برای بسیاری ترسناک به نظر می آید، از پیچ و خم هایی ۴۸ متری برخوردار است و مسافران ترن را در مسیر حرکت دو بار وارونه می کند، در بخشی از این مسیر پرهیجان نیز ترن ناگهان برخلاف مسیر آغاز به حرکت می کند.