ویدئو ؛ گذرنامه بیولوژیک برای بازیکنان فوتبال

193
29 آذر 1394

همشهری آنلاین: فیفا برای اولین بار اقدام به نمونه گیری از بازیکنان تمام تیمهای شرکت کننده در جام کنفدراسیونها کرد تا با اندازه گیری مواد موجود در خون هریک از بازیکنان، بانک اطلاعاتی جامعی را تاسیس کند. با تاسیس این بانک چنانچه در آینده هریک از بازیکنان از مواد نیروزا استفاده کنند، تغییر عمده مقدار عناصر مختلف در بدن بازیکن، با اطلاعات موجود در گذرنامه بیولوژیک او قابل مقایسه است.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x