دنیای جدید همشهری

از امروز همشهری نخستین روزنامه تعاملی و چندرسانه‌ای ایران را در دسترس قرار داده است. آغاز آزمایشی سرویس واقعیت افزوده همشهری به عنوان یك تجربه جدید در دنیای روزنامه‌نگاری، هم‌پای رسانه‌های بزرگ جهان، در دسترس شماست.