امام خامنه ای در کلام سید حسن نصرالله

سید حسن نصرالله" عصر چهارشنبه مورخه 20 خردادماه 1394 در دومین همایش "اجتهاد و نوآوری فکری امام خامنه‌ای" گفت: مرجع تقلید باید بین فقهای عصر خود اعلم و یا یکی از افرادی باشد که اعلم بودن او (نسبت به دیگران) محتمل باشد. وی باید دارای درجه ای عالی از فقاهت باشد.
سید حسن نصرالله خاطرنشان کرد: مرجع تقلید باید احاطه علمی گسترده‌ای داشته باشد که این امر را باید از فتواهای شرعی منتشر شده و دروس فقهی او برای طلاب خود از 20 سال گذشته و بحث‌های عمیق او در مسائل دولت و مسائل نوین، دریافت.