قدیری ابیانه: می خواهند بترسیم!

دکتر محمد حسن قدیری ابیانه سفیر سابق ایران در استرالیا و مکزیک میهمان ششمین قسمت ویدئوی سه‌دقیقه ای «دونقطه» شد. وی در این ویدئو به بیان دیدگاه های خود پیرامون تاکتیکهای مذاکراتی آمریکایی‌ها پرداخت.