قدیری ابیانه: می خواهند بترسیم!

170
29 آذر 1394

دکتر محمد حسن قدیری ابیانه سفیر سابق ایران در استرالیا و مکزیک میهمان ششمین قسمت ویدئوی سه‌دقیقه ای «دونقطه» شد. وی در این ویدئو به بیان دیدگاه های خود پیرامون تاکتیکهای مذاکراتی آمریکایی‌ها پرداخت.

فیلمابیانهدکتر محمد حسن قدیریاسترالیامکزیک

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x