سید یاسر جبرائیلی: تضمین بازگشت پذیری ...

117
29 آذر 1394

دکتر سید یاسر جبرائیلی معاون آموزش و پژوهش خبرگزاری فارس، میهمان هفتمین قسمت ویدئوی سه‌ دقیقه ای «دونقطه» شد. وی در این ویدئو به بیان چرایی ​لزوم ​تضمین بازگشت‌ پذیری​ توافق هسته‌ ای پرداخت.

فیلمسید یاسر جبرائیلییاسر جبرائیلیخبرگزاری فارسمعاون آموزش و پژوهش خبرگزاری فارس

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x