دیپلماسی انرژی کجاست؟

پیام فضلی نژاد روزنامه نگار و فعال رسانه ای، میهمان هشتمین قسمت ویدئوی سه‌دقیقه ای «دونقطه» شد. وی در این ویدئو به بیان دیدگاه خود پیرامون ضرورت توجه به دیپلماسی انرژی در دیپلماسی انرژی پرداخت.
«دونقطه» در قالب مقاله ای تصویری در گفتگو با کارشناسان مختلف به بیان نقطه نظرات ایشان پیرامون مسئله توافق هسته ای می پردازد.