اعتراف بی بی سی به عدم تقلب در انتخابات ۸۸..

292
29 آذر 1394

در سالگرد فتنه 88 بی‌بی‌سی فارسی که ید طولایی در مدیریت و تحریک فتنه گران برای براندازی نظام داشت مطلبی را با عنوان "شورشی که جنبش نشد" منتشر کرده که تعجب همگان را برانگیخته است.
این مطلب که در زمینه آسیب شناسی شکست فتنه سبز نگاشته شده، برای ساماندهی و مدیریت فتنه بعدی برنامه ریزی می کند و راهکار ارائه می دهد و چند اعتراف مهم را در پی دارد: نکته اول جنبش نبودن و شورش بودن فتنه 88 و نکته دومی که عنوان می شود اعتراف به آرای بسیار محمود احمدی نژاد و عدم تقلب گسترده در انتخابات 88 است.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x