سنسور دود فیبارو Smoke Sensor Fibaro

سنسور دود فیبارو با طراحی فوق العاده زیبا و با پشیبانی از سنسورهای فوتوالکترونیک و دما برای حفاظت هرچه بیشتر در برابر احتمال شعله ور شدن و آتش سوزی در منزل شما طراحی شده است. (خانه هوشمند پیشرو) ۶۵۲۷۳۲۵۵ ۶۵۲۷۳۲۵۶ www.pssc.ir