پویانمایی - بازی «مارپله» ظریف و کری

مذاکرات هسته ای 12 ساله ایران و کشورهای غربی به روزهای حساس و دقیقه 90 رسیده است. دفاع از غیرت و تدین و امانتداری مذاکره کنندگان با وجود معصوم نبودن آنها و احتمال خطا در تشخیص و عمل، توسط رهبری، همواره به عنوان برگ برنده تیم مذاکره کننده ایرانی بوده است.
هر زمانی که زیاده خواهی طرف غربی بیشتر شد، بیانات آمیزه با حکمت و قدرت رهبری نظام، بازی دشمن را به هم ریخت. انتخابات 24 خرداد و حضور پرشور مردم ایران اسلامی، حمایت های رهبر انقلاب همان «شش آوردن ها» و از پله های ترقی و پیشرفت بالا رفتن در بازی مارپله با طرف حقه باز و حیله گر آمریکایی است. نعمتی که باید قدردان آن بود و بی شک تیزهوشی و غیرت و هوشیاری تیم مذاکره کننده به این داشته ها ضریب مضاعف خواهد داد.