عزت پاسپورت ایرانی!

291
29 آذر 1394

اعتباربخشی به پاسپورت ایرانی به عنوان وعده‌ دولت روحانی، نه تنها در طول دو سال اخیر عملی نشده، بلکه هرچه از آن می‌گذرد نشانه‌های کاهش اعتبار گذرنامه ایرانی محسوس‌تر نیز می‌شود.

فیلمپاسپورت ایرانیپاسپورتروحانیدولت

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x