تکنیک های لایی زدن

با سلام برای شما کلیپ های آموزشی و کاربردی را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این آموزش ها لذت ببرید.

با آموزش تکنیک های لایی زنی به بازیکنان حریف در خدمت شما هستیم.

بعضی از حرکات بازیکنان چنان تاثیری می تواند داشته باشد که بازیکن حریف را از بازی خارج کند و تاثیر روانی بدی بر بازیکن باقی بذارد یکی از این تکنیک ها لایی زدن به بازیکن حریف می باشد.

بازیکنی که لایی می خورد در صدد جبران آن بر می آید و لذا تمرکز خود را از دست می دهد و به حریف ساده تری برای دریبل خوردن تبدیل می شود.

در این کلیپ سه تکنیک مختلف برای دریبل زنی به صورت لایه دادن حریف نمایش داده خواهد شد که با توجه به وضعیت خود و بازیکن حریف می توان از آنها استفاده کرد.

در روش اول شما توپ را به جلو می برید و هنگامی که حریف پای خود را باز کرد و به طرف شما آمد با پای دیگر توپ را استوپ کرده و دوباره با پای مخالف ضربه ای به توپ می زنید و توپ از بین پاهای بازیکن حریف رد می شود.