تکنیک های لایی زدن 2

با سلام برای شما کلیپ های آموزشی و کاربردی را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این آموزش ها لذت ببرید.

در خدمت شما هستیم با سری دوم تکنیک هایی لایی زنی که باعث میشه شما برید روی مخ بازیکن حریف و تمرکز بازی رو از اون بگیرید به این ترتیب شانس شما برای شکست دادن بازیکن حریف بیشتر می شود.

با تمرین زیاد می توانید این تکنیک ها رو یاد بگیرید و بعد در زمین فوتبال به نمایش بذارید.

در تکنیک لایی زنی که در قسمت اول مشاهده می کنید شما باید ابتدا توپ رو به جلو بفرستید در هنگامی که بازیکن حریف برای تصاحب توپ به سمت شما آمد با همان پا توپ را به عقب برگردانید و با زدن ضربه ای آن را از بین پاهای حریف عبور دهید .

در تکنیک دوم لایی زنی شما و حریف در موقعیتی به حالت روبرو هستید به روی توپ بپرید و هنگامی که حریف به سمت شما آمد از روی توپ پایین بیایید و توپ را به آرامی از بین پاهای حریف عبور دهید.با مشاهده کلیپ باقی تکنیک ها را نیز فرا بگیرید.