آموزش تکنیک های هوایی کاربردی

با سلام برای شما کلیپ های آموزشی و کاربردی را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این آموزش ها لذت ببرید.

در این کلیپ آموزشی مجموعه ای از حرکات تکنیکی گرد آوری شده است که نحوه انجام هر کدام به صورت کاملا دقیق بیان می شود توجه داشته باشید که با تمرین زیاد می توان این تکنیک ها را یاد گرفت و از آن ها استفاده کرد.

تکنیک اول مربوط به دریبل هوایی می باشد در این تکنیک توپ را با پشت پا به بالا می آورید و سپس با ضربه ای هوایی آن را از روی سر مدافع عبور می دهید با مشاهده کلیپ با نحوه دقیق انجام این حرکت آشنا خواهید شد.

حرکت دوم به تکنیک پا عوض کردن های سریع و ضربه زدن در مسیر مخالف می باشد که بدین ترتیب ز سد مدافع عبور می کنند

در سوین تکنیک نیز به وسیله بالا آوردن توپ می توان از سد مدافع عبور کرد برای این کار باید در هنگامی که به پشت برمی گردید به سرعت توپ را بالا بیاورید و با زدن ضربه ای مسیر حرکت خود را تغییر دهید.