آموزش سه تکنیک کاربردی

با سلام برای شما کلیپ های آموزشی و کاربردی را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این آموزش ها لذت ببرید.

در این کلیپ آموزشی برای شما نحوه انجام سه تکنیک کاربردی و زیبا را قرار داده ایم.

در ابتدای کلیپ هر سه تکنیک به طور سریع نمایش داه می شود تا با روند کلی انجام تکنیک ها آشنا شوید و سپس هر تکنیک به طور جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد .

تکنیک اول که با نام پاس دروغین از آن یاد می شود بسیار کاربردی می باشد در این تکنیک شما طوری وانمود می کنید که انگار قصد دادن پاس را دارید و به این ترتیب از سد بازیکن مقابلتون عبور می کنید.

با مشاهده کلیپ قدم به قدم نحوه انجام این تکنیک را مشاهده کنید.

تکنیک دوم که با عنوام رنگین کمان مشهور است در مواقعی که شما پشت به بازیکن هستید کاربرد دارد چرا که در این تکنیک توپ را از مسیری که شبیه به کمان است از روی سر بازیکن حریف عبور می دهید.با تمرین زیاد می توان این تکنیک ها را فرا گرفت پس نا امید نباشید.