مارمولک بزرگ

شما را به دیدن یک نمونه مارمولک بزرگ و درنده تر از تمساح دعوت می کنیم و این مارمولک های بزرگ می توانند هر حیوانی را شکار کنند و بوی حیوانات را می فهمند و به دنبال آن می روند و این مارمولک های در بزاق دهان خود سم میکروبی دارند که وقتی حیوانی را گاز بگیرند زخم آن حیوان التیام نمی بخشد و عفونت می کند و می میرد و این مارمولک آن حیوان را دنبال می کند تا بمیرد و او را می خورد و حتی تخم حیوانات را هم می خورد و این مارمولک دندان های بزرگ و قوی دارد و برای دریدن حیوانات مناسب است و براحتی بچه های پایتون ها را می بلعد و یکی از خطرناک ترین مارمولک ها می باشد .