زندگی مرغ های ماهی خوار

در این برنامه قصد داریم برای شما زندگی مرغ های ماهی خوار را به تصویر بکشیم و مرغان ماهی خوار کنار رودخانه ها زندگی می کنند و بال هایی روغنی و ضد آب دارند و در زمان جفت گیری با رقیب خود به نبرد می پردازند و پس از جفت گیری و تخم گزاری و بدنیا آمدن نوزاد و جوجه از آن مراقبت می کنند و به شکار می روند و ماهی ها را از دور دیده و به رودخانه شیرجه زده و او را گرفته و برای تغذیه نوزادان نی آورند و در این بین جوجه هایی که برای شنا به رودخانه می روند اگر خوب نتوانند پرواز کنند مانند این جوجه گرفتار کوسه ها می شوند و توسط آنها شکار می شوند .