نبرد مار و عقاب

در این برنامه نبردی زیبا بین مار و عقاب را برای شما عزیزان انتخاب کرده ایم و یک مار در حال خزیدن است و در علف زار می رود و بدنبال شکار می گردد و عقابی از دور شاهد این صحنه ها می باشد و عقاب گرسنه خود را به بالای سر مار رسانده و به مار حمله کرده و لو را می گیرد و نبرد بین این دو آغاز شده و مار خود را به دور بال عقاب می پیچاند و عقاب هر کاری میکند نمی تواند مار را بکشد و تا اینکه مار خود را آزاد می کند و عقاب مار را قورت می دهد و او را تکه تکه نکرده و او را به طور کامل می خورد و جای تعجب است چطور مار را کامل قورت می دهد و این یکی از زیباترین شکارهای عقاب می باشد و پس از رسیدن به خانه مار را از دهان خود خارج کرده و به فرزندان خود می دهد .