خوراک قورباغه زنده در رستوران های چین

در رستورانی در چین یک خانم سفارش غذا می دهد و در این رستوران غذاهای حیوانات و موجودات زنده سرو می شود و این خانم غذای قورباغه سفارش داده و ابتدا توسط مشتری قورباغه انتخاب شده و زنده زنده با چاقو تکه تکه شده و دل و روده و پوست آن کنده شده و با لیمو و مواد و سس سر میز قرار داده می شود و قورباغه هنوز زنده است و دست و پا می زند و این خانم در خال خوردن تکه های بدن این قورباغه زنده است و لذت می برد و خیلی ناراحت کننده است حیوانات را زنده زنده در حالی که جان می دهند بخوریم و کسانی که از کشتن حیوانات و خوردن زنده آنها ناراحت می شوند توصیه می شود این کلیپ را مشاهده نکنند .