آفتاب پرست ها

در این قسمت اطلاعاتی در مورد زندگی آفتاب پرست ها در اختیار شما عزیزان قرار می دهیم و آفتاب پرست ها گونه های متفاوتی دارند و می توانند خود را همرنگ اجسام اطراف خود کنند و این قابلیت هم برای فرار از شکار شدن و هم برای شکار کردن مورد استفاده قرار می گیرد و آفتاب پرست ها زبان بلندی دارند و می توانند از دور حشرات را شکار کنند و آفتاب پرست ها برای ادامه نسل به جفت گیری می پردازند و حتی می توانند قورباغه را شکار کنند و جانوراتی آرام هستند و از خانواده مارمولک ها هستند و بی آزار هستند و امیدواریم از این اطلاعات استفاده برده باشید .