خفاش ها.

در این قسمت قصد داریم در مورد خفاش ها اطلاعاتی در اختیار شما عزیزان قرار دهیم و اینجا یک خفاش روی یک درخت نشسته است و خفاش ها به طور وارونه روی درخت های و هر کجا می نشینند و بالهایی نرم دارند و از میوه ها و حشرات تغذیه می کنند و گونههای بیشماری دارند و در شب به شکار می پردازند و در روز به استراحت می پردازند و دندان های تیزی دارند و به صورت گروهی زندگی می کنند و چهره آنها مانند میمون است و گوش های تیزی دارند و توانایی دید آنها در شب بیشتر است و در روز از نور فراری هستند و موجوداتی عجیب هستند و پاهای قوی دارند و همیشه روی در جسمی وارونه می ایستند و موجوداتی پستان دار هستند امیدواریم از این اطلاعات استفاده کرده باشید .