سوسک ها

در این برنامه زندگی سوسک ها را برای شما عزیزان به تصویر می کشیم و سوسک ها در بیابان جسمی چند برابر خود را با خود می برند و مانند بازی گربه با گلوله سوسک ها گلوله های خیلی بزرگ را می توانند جا به جا کنند و در یک مسیر مستقیم آن را می چرخانند و در بین خاک ها خانه تهیه می کنند و در خانه به ادامه نسل و زندگی می پردازند و سوسک ها موجوداتی کوچک هستند که در هر کجای دنیا وجود دارند و نوع های بیشماری دارند و در برخی کشور ها این موجودات موذی را می خورند و از خوردن آنها لذت می برند و امیدواریم از این ویدیو استفاده برده باشید .