آموزش عکاسی - قسمت 3

یکی از دغدغه های عکاسان حرفه ای در گذشته ISO بود. ISO که در اصطلاح عامیانه به غلط ایزو خوانده می شود به معنای حساسیت سنسور است.

حساسیت سنسور در گذشته توسط فیلم های عکاسی (24 یا 36 تایی) تعیین می شد که این امر منجر به این می شد همواره عکاسان نیاز به همراه داشتن 2 یا 3 دوربین داشته باشند. علت همراه داشتن دوربین های بیشتر این بود که فیلم های عکاسی اغلب در حساسیت 100 یا 400 عرضه می شدند و اگر عکاس در شرایط نوری دیگری قرار می گفت به دلیل حساسیت فیلم عکاسی به نور و هوا قادر به تعویض فیلم نبود.

ولی امروزه به لطف تکنولوژی دیجیتال ISO توسط سنسور دوربین تنظیم می شود و این دغدغه تا حدودی بر طرف شده است.در حال حاضر گستره ISO در دوربین های سنسور aps-c از 100 تا 12800 یا 25600 و در دوربین های فول فریم (35 میلی متری) تا 102400 است.

البته باید توجه داشت که در انتخاب ISO به خصوص در دوربین های aps-c دست عکاس بسیار باز نبوده ، چرا که اگر از ISOهای بالا نظیر 6400 یا 12800 استفاده کند تصاویر به شدت افت کفیت پیدا می کنند و نویز در آن بی داد می کند.