کلیپ واقعی نجات یافتن مریلا زارعی از مرگ واقعی

مریلا زارعی را کمتر کسی هست که نشناسد ، بازی بی نظیر این هنرپیشه توانمند در شیار 143 هیچوقت از ذهن ها بیرون نمی رود.یکی از فیلم هایی که این هنرپیشه توانمند بازی کرده است فیلم "خوابم میاد" رضا عطاران می باشد.در این کلیپ واقعی پشت صحنه قسمتی از فیلم را نشان می دهد که در یک لحظه نزدیک به آسیب دیدن و حتی مرگ این هنرپیشه می باشد.

کلیپ واقعی مرگ احتمالی

رهایی از مرگ کلیپ واقعی

کلیپ واقعی مرگ هنرپیشه جوان