کلیپ واقعی از مرگ انسان

همه انسان ها تجربه ای به نام مرگ را دارند .مرگ اتفاقی هست که همه ما انسان ها دیر یا زود تجربه می کنیم .در این ویدئو کلیپ از لحظه ای که انسان می میرد و روح خودش را ازدست می دهد و گرمای بدنش کم کم افول میکند را نشان می دهد.ویدئو کلیپ مرگ واقعی انسان با آیات و روایاتی که در قرآن وجود دارد به زیبایی به تصویر کشیده شده است.در این کلیپ مرگ واقعی نشان می دهد که روح انسان از بدن چگونه خارج می شود و این اتفاق با از بین رفتن حرارت از ساق پا شروع می شود.توصیه می کنم این کلیپ مرگ واقعی رو ببینید و نظزتون رو بگید