لاغر شدنی که باعث مرگ شد

بعضی از انسان ها به جای اینکه یک کار را از روش درست آن انجام دهند سعی دارند با آسان ترین راه به خواسته خود برسند ولی همیشه آسانترین راه درست ترین راه نیست. در این ویدئو نشان داده شده که یک جراحی برای لاغر شدن جان یک انسان را گرفت ، فردی که با نداشتن اطلاعات کافی از این عمل و عوارض آن تن به این عمل جراحی داد و متاسفانه جان خود را از دست داد