چرا رژیم می گیریم لاغر نمی شویم؟

زمانی که شروع می کنیم به رژیم گرفتن و لاغر شدن ، به این می اندشیم با گرفتن رژیمی سخت می توانیم به هدف مان برسیم و لاغرشویم.زمانی که مقداری وزنمان را کم می کنیم ، دیگر بدن ما واکنش نشان نمی دهد و دیگر لاغر نمی شویم و حتی بعضی مواقع ممکن است وزنی که کم کردیم دوباره برگردد. دراین ویدئو یک رژیم درست و چگونه پاسخ دهی بدن به این رژیم را توضیح می دهد.