چگونه امنیت عاطفی در رابطه ایجاد کنیم؟

چگونه با همسر و دوستانمان رابطه شفاف سالم بسازیم. در این برنامه 37 درجه خانم دکترشهرزاد پورعبدالله به طور کامل صحبتهای جالبی راجع به این موضوع میگوید که دعوت میکنم به تماشای این ویدئوی دیدنی.