سیاه چال های داعش برای زنان سنجار

:در منطقه سنجار عراق که به تازگی از اشغال گروهک تروریستی داعش آزاد شده است ، سیاهچالهایی کشف شدند که تروریست های تکفیری داعش زنان اسیر ایزدی را در آنها محبوس می کردند. بر روی دیوار یکی از این سیاهچال ها تصویری توسط یکی از زنان ایزدی اسیر نقاشی شده که خانه ای بزرگ، دارای حیاطی پر گل و درخت را نشان می دهد که حیوانات اهلی مختلف در اطراف آن دیده می