فیلم پرواز مهیج با جت پک

«جت پک» مانند کوله پشتی توسط فرد پوشیده شده و فرد توسط نیروی موتورهای آن از زمین بلند شده و پرواز کرده و با کنترل های پروازی که شباهت به جوی استیک کنسول های بازی دارد، هدایت پرواز را انجام می دهد.// دانلود ویدیو کلیپ فیلم جالب دیدنی آرزوی پرواز بلند شدن از زمین رویا خیال واقعیت