گل نرگس شیراز نوع دوم

در این کلیپ آموزشی برای شما نحوه ساخت گل نرگس شیراز نوع دوم را آماده کرده ایم.

برای شروع کار از سیم شماره 2 استفاده می کنیم .و از کوچکترین قالبی که داریم یعنی قالب شماره 1 استفاده می کنیم.

بعد از این که کار به صورت اشک در آمد قسمت بالای کار را جمع می کنیم و سپس کمی کار را از طرفین می کشیم .

سپس از قسمت بالا کمی کار را به عقب برمی گردانیم. در نهایت از این الگویی که ساخته شد باید 6 عدد تهیه شود.

برای ساخت الگوی بعدی از قالب شماره 2 استفاده می کنیم از این الگو برای کاسبرگ گل استفاده می کنیم .سپس با کمک دست حالت اشک دو سر تیز را به وجود می آوریم از این نوع الگو 1 عدد باید تهیه شود.

برای مرکز گل نرگس از 20 سانت سیم استفاده می کنیم بهتر است از سیم شماره 4 برای این قسمت استفاده شود.

برای اطلاع از ادامه روند کار کلیپ را مشاهده نمائید.