فرو کردن سیخ در دست کریس آنجل

کریس آنجل شعبده بازی است که با بکار گرفتن تکنیکهای منحصر به فرد و جالب و یه جورای ساده همه را به تفکر و تحیر وا می دارد در این کلیپ او به وسیله ماده ای خاص روی پوست خود پوششی ایجاد کرده و سوزنی که در ان رنگ قرمز مانند خون است ریخته را در ان پوشش وارد کرده و همگان در عجب میمانند که جگونه سوزن وارد دستش میکند.