دکترهولاکویی .چگونه تغییرات دنیا را بپذیریم؟

260
28 آذر 1394

دردنیایی که ما داریم زندگی میکنیم همه چیز در حال تغییر و تحول است که خیلی از ما بااین تغییرات را نمیتوانیم بپذیریم ما عدم این پذیرش باعث ایجاد خستگی و افسردگی و خشم در ما میشود به گفته دکتر هولاکویی در روز در این دنیا میلیونها حق داره پایمال میشود و ما باید مشکلات را بپذیریم.

پزشکیچگونه بپذیریمچگونه تغیرات دنیا را بپذیریمدکتر هولاکویی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x