واقعیت آینده: یادگیری، درآمد، آموزش توسط کدنویسی

عنوان این ویدئو را به کمک یک شوخی با شعار سایت شبکه ما یعنی «یادگیری، درآمد، آموزش توسط ویدئو کلیپ» انتخاب کرده ایم. کدنویسی یکی از مهم ترین دروسی است که این روزها باید در مدارس تدریس شود. این کار به رشد ذهنی کودکان کمک شایانی می کند و به آن ها دیدی می دهد که برای کار با تکنولوژی های آینده، آنها را آماده می سازد.