شینیون شیک نیمه باز

برای درست کردن این موها باید موهای خیلی بلند داشته باشیم تا طرح کامل روی موها بیفتد.ابتدا جلوی موها را برای درست کردن سوا می کنیم.سپس قسمت پشت آن را پوش می دهیم تا موها کمی پف کند و حالت زیباتری به موها بدهد .سپس تافا می زنیم و به پشت موها گیره می زنیم تا باز نشود

ادامه همین پف دادن را که در پشت موهاست را می بافیم و بافت را با دست می کشیم تا کمی باز شود .سپس باقی موها را تا پایین گل درست می کنیم