تولید آب به صورت مجانی!

در دنیای امروز کمبود آب شیری به معضل بزرگی تبدیل شده است سالانه در هند و کشور های افریقایی افراد زیادی بخاطر کمبود آب به مشکل میخورند و حتی در یکی از شهر های امریکا مردم ان بخاطر کمبود آب در کشور از خود آب تصفیه شده فاظلاب هیچ ابایی ندارند! در این ویدیو مشاهده میکنید که محققان تکنولوژی را ابداع کرده اند که هوا را به درون خود برده و با دادن سرما در فیلتر های خود به هوا رطوبت ان را میگیرد برای تامین انرژی این دستگاه ها از روش تولید برق از انرژی بادی استفاده شده که با چرخش پره های دستگاه توسط باد برق لازم برای این عمل تامین میشود!