لیزر فرکشنال

روشهای جوانسازی و زیباسازی پوست رو میتونیم به دو روش تقسیم کنیم که مورد اول بوتاکس هست که برای درمان چروک بزرگ هستند و روشهایی برای نوسازی قوام پوست و چروکهای کمتر هستند که امروزه بهترین روش لیزر هست که امواج الکترو مغناطیسی رو به قشر تبدیل میکنه و نتیجه بطور بهتر شدن پوست و قوام پوست هست و تغییر رنگدانهه ای هم کم میشه و رنگ پوست صورتی تر مییشه و چنانچه بیمار وقت کافی برای تکرار داشته باشه 80 درصد بهتر میتونه بشه قبل از لیزر از روشهای تخریب شیمیایی استفاده میشده است